Projekty s podporou EU >

Realizujeme aktuálny projket:

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond
regionálneho rozvoja


Názov projektu: Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti METALURGIA TS plus, s.r.o.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti METALURGIA TS plus, s.r.o.

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Dátum začiatku: 12/2017

Dátum ukončenia: 09/2019

Súťažné podklady na stiahnutie TU!

Objednávka Energetický audit na stiahnutie TU!

 

 

a

Zrealizovaný projekt v roku 2018:

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond
regionálneho rozvoja

 

Názov projektu: Zavádzanie inovatívnej technológie do výroby na horizontálne CNC opracovanie kovov

Hlavný cieľ projektu: Inovácia produktu prostredníctvom horizontálneho frézovacieho stroja, ktorý umožní presné mechanické trieskové opracovanie kovov.

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

a

 

Zrealizovaný projekt v roku 2015:

 

Projekt bol realizovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Investícia do Vašej budúcnosti.

Názov projektu: Mechanické opracovanie kovov

Názov a sídlo príjimateľ: METALURGIA TS plus, s.r.o., Továrenská 4069/44, 01841 Dubnica nad Váhom

Miesto realizácie projektu: Priemyselný areál ZTS 3747/54, Dubnica nad Váhom

Začatie realizácie projektu: 02.04.2015

Ukončenie realizácie projektu: 01.11.2015

Výška poskytnutého príspevku: 199 999,80 Eur

Stručný opis projektu:

Výstupom projektu bolo vytvorenie inovatívneho výrobného programu spoločnosti a teda zvýšenie jej inovačnej činnosti so zvýšením jej konkurenčnej schopnosti. Nový horizontálny frézovací a vyvrtávací stroj CNC s príslušenstvom s vysokou produktivitou práce zabezpečuje rýchlosť, kvalitu opracovania pri zachovaní vysokej presnosti pri nižších prevádzkových nákladoch.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencie schopnosť a hospodársky rast.

www.economy.gov.sk